نرم افزار حسابداری و انبار داری پاتریس

وضعیت موجودی موجود
535 رای

قیمت: 12,800,000 تومان

پاتریس  ( ساده - قدرتمند - هوشمند )

مقایسه اقلام

نرم افزار حسابداری و انبار داری پاتریس

شرکت بازرگانی تجارت ماندگار راتا
نماینده رسمی و انحصاری پاتریس در استان خراسان رضوی
 
بیش از 8 سال سابقه درخشان در عرصه نرم افزارهای حسابداری و مالی و هزاران
مشتری در سطح کشور و خارج کشور
 
پاتریس نرم افزاری ساده ، قدرتمند ، هوشمند
 

الف ) فروش

1-      صدور پیش فاکتور فروش وقابلیت تبدیل به فاکتور فروش

2-      چاپ فاکتوربا سربرگ شرکت وامکان چاپ با تنظیمات وعناوین مختلف (ازلحاظ طرح سربرگ)

3-      صدور حواله انبار

4-      امکان چاپ مانده حساب قبلی هرمشتری درپیش فاکتور

5-      دارابودن امکانات مرجوع، تخفیف، برگشت از فروش

6-      نمایش قیمتهای متنوع فروش(نماینده-عاملیت- مصرف کننده – عمده - همکار)

7-      دریافت اطلاعات قطعات یدکی بصورت شماره سریال ونام فنی تا15رقم اعدادی

8-      گرفتن گزارش موجودی کالاوقطعات یدکی بصورت شماره سریال،نام فنی ،کدکالا

9-      داشتن برنامه کاردکس انباربرای هرنوع کالاوقطعه

10- امکان ثبت شماره بارنامه درقسمت توضیحات فاکتورهای فروش

11- ارائه گزارش حساب ریزمشتریان در هرلحظه از لحاظ نوع ومقدارومبلغ فروش کالاوقطعه،میزان بدهی وطلب مشتریان ،اسناد پرداختی مشتریان باذکرجزئیات (شماره چک – مبلغ - سررسید)

12- تعیین سقف اعتبارفروش برای مشتریان (هرکدام متفاوت)

13- امکان آمارگیری از عملکرد فروش / مشتریان

14- امکان تعریف زیرمجموعه(تعلق)برای آمارهای موجود در سیستم تا 3 سطح

15- دفتر تلفن اتوماتیک

16- تشکیل پرونده برای اشخاص با قابلیت ثبت یادداشت اختصاصی برای هرشخص

17- قابلیت تایپ نامه های ساده به فارسی ولاتین

18- صدور بیجک باربری

 

 ب ) حسابداری

1-       امکان تنظیم وصدور سند حسابداری بصورت دستی وارتباط آنهاباسندهای اتوماتیک (کامپیوتری)وقابلیت انتقال سریع حسابهای کل،معین وتفضیلی/تنظیم اتوماتیک کلیه دفاتر روزانه

2-      ارائه گزارش حسابداری اعم ازدفترکل دوستونی و چهارستونی وگزارش معین اشخاص/ترازنامه کل/تراز سودوزیان کالا/ترازحساب اشخاص/تراز اتوماتیک دوستونی وچهارستونی

3-      ارائه پرینت سندهای حسابداری صادرشده بصورت روزانه

4-      امکان اضافه نمودن سرفصل کل حسابداری

5-      دارابودن 10انباربه تفکیک نوع کالاوکدمحل نگهداری کالادرآنها

6-      امکان مجزا نمودن سندحسابداری برای خریدهای متفاوت

7-      امکان اضافه نمودن سرفصل معین اشخاص وسرفصل تفضیلی حسابها

8-      صدورحواله انبارطبق فرمول ساخت هرمدل کالابرای خروج از انبارمواداولیه وانبارکالای در جریان ساخت

9-      ارائه گزارش از لیست موجودی های انبارهای مختلف در هر زمان

10-     ارائه گزارش قیمت تمام شده موجودی انبارهای مختلف وسایر داراییها با ذکراسامی وتعداد آنها در هر زمان (شامل انبار مواد اولیه –در جریان ساخت –ساخته شده و...)

11- دارا بودن ظرفیت کافی در انبارهای مختلف برای پذیرش انواع متنوع موجودی ها همراه با کدینگ مشخصات فنی- محل نگهداری وشماره فنی

12- ارائه گزارش ازموجودی شرکت شامل سرفصلهای معین وتفضیلی اموال- دارائی – ماشین آلات – تجهیزات وسایراقلام به ریز با ذکرکد اموال

13- قابلیت انتقال حسابهای انبارهای مختلف به یگدیگرپس از صدور حواله انبار توسط حسابداری وارائه گزارش گردش ورود و خروج

14- مشخص بودن قیمت تمام شده کالا در هر مرحله از خرید- در جریان ساخت و کالای ساخته شده درانبارهای مختلف به تفکیک وکل در هرزمان که تقاضا گردد

15- سرشکن شدن هزینه سربار بر اساس تعداد تولید هر محصول با توجه به تعاریف بعمل آمده

16- امکان ارائه نمودارهای سه بعدی از انواع هزینه های عملیاتی /سود وزیان /حساب اشخاص وبانک

17- کنترل موجودی انواع بانکها- دریافت وپرداخت نقدی وچک – گردش حساب وتیک کردن کلیه حسابها- نمایش موجودی نقد وغیر نقد در هر لحظه

18- آگاه کردن نسبت به موعد سررسید چکها/اسناد پرداختی/اسناد دریافتی برگشت زدن ویابحساب خواباندن چک

19- امکان اصلاح کلیه سندها ونمایش دفتر اصلاحات انجام شده

20- یافتن مغایرت در دفتر روزنامه /کل /معین

21- دارای سیستم انبارگردانی وگزارشات انبار/مغایرت گیری

22- انتقال اطلاعات به سال جدید با یک کلید

23- امکان استفاده از حسابداری یا انبارداری بصورت جداگانه ویا متصل

24- سیستم لیست حقوق ودستمزد- ارائه فیش حقوق- محاسبه اتوماتیک حقوق واضافه کاری – لیست بیمه و دارایی

25- داشتن برنامه کاردکس انبار برای هر نوع کالا وقطعه باذکر تعداد- قیمت تمام شده وقیمتهای مختلف فروش

26- قابلیت روئیت سند جابجایی و مشاهده عملکرد هریک از کاربران به تفکیک

 

 ج )ا نبار

1-کنترل هوشمند انبار

2-صدور رسید انبار-برگه خروجی (با ذکرشماره حواله وسایر اطلاعات بر روی آن)

3- کاردکس انبار کالا وقطعات یدکی بصورت شماره سریال – نام فنی(تا 15 رقم اعدادی)کد محل نگهداری (تا6رقم)

 

 د)- سایر موارد

 

ایجاد کاربر و ثبت محدودیت دسترسی به عناوین برنامه از طریق مدیر شبکه و صدها قابلیت فراوان دیگر

الف ) فروش

1-      صدور پیش فاکتور فروش وقابلیت تبدیل به فاکتور فروش

2-      چاپ فاکتوربا سربرگ شرکت وامکان چاپ با تنظیمات وعناوین مختلف (ازلحاظ طرح سربرگ)

3-      صدور حواله انبار

4-      امکان چاپ مانده حساب قبلی هرمشتری درپیش فاکتور

5-      دارابودن امکانات مرجوع، تخفیف، برگشت از فروش

6-      نمایش قیمتهای متنوع فروش(نماینده-عاملیت- مصرف کننده – عمده - همکار)

7-      دریافت اطلاعات قطعات یدکی بصورت شماره سریال ونام فنی تا15رقم اعدادی

8-      گرفتن گزارش موجودی کالاوقطعات یدکی بصورت شماره سریال،نام فنی ،کدکالا

9-      داشتن برنامه کاردکس انباربرای هرنوع کالاوقطعه

10- امکان ثبت شماره بارنامه درقسمت توضیحات فاکتورهای فروش

11- ارائه گزارش حساب ریزمشتریان در هرلحظه از لحاظ نوع ومقدارومبلغ فروش کالاوقطعه،میزان بدهی وطلب مشتریان ،اسناد پرداختی مشتریان باذکرجزئیات (شماره چک – مبلغ - سررسید)

12- تعیین سقف اعتبارفروش برای مشتریان (هرکدام متفاوت)

13- امکان آمارگیری از عملکرد فروش/مشتریان

14- امکان تعریف زیرمجموعه(تعلق)برای آمارهای موجود در سیستم تا 3 سطح

15- دفتر تلفن اتوماتیک

16- تشکیل پرونده برای اشخاص با قابلیت ثبت یادداشت اختصاصی برای هرشخص

17- قابلیت تایپ نامه های ساده به فارسی ولاتین

18- صدور بیجک باربری

 

 ب ) حسابداری

1-       امکان تنظیم وصدور سند حسابداری بصورت دستی وارتباط آنهاباسندهای اتوماتیک (کامپیوتری)وقابلیت انتقال سریع حسابهای کل،معین وتفضیلی/تنظیم اتوماتیک کلیه دفاتر روزانه

2-      ارائه گزارش حسابداری اعم ازدفترکل دوستونی و چهارستونی وگزارش معین اشخاص/ترازنامه کل/تراز سودوزیان کالا/ترازحساب اشخاص/تراز اتوماتیک دوستونی وچهارستونی

3-      ارائه پرینت سندهای حسابداری صادرشده بصورت روزانه

4-      امکان اضافه نمودن سرفصل کل حسابداری

5-      دارابودن 10انباربه تفکیک نوع کالاوکدمحل نگهداری کالادرآنها

6-      امکان مجزا نمودن سندحسابداری برای خریدهای متفاوت

7-      امکان اضافه نمودن سرفصل معین اشخاص وسرفصل تفضیلی حسابها

8-      صدورحواله انبارطبق فرمول ساخت هرمدل کالابرای خروج از انبارمواداولیه وانبارکالای در جریان ساخت

9-      ارائه گزارش از لیست موجودی های انبارهای مختلف در هر زمان

10-     ارائه گزارش قیمت تمام شده موجودی انبارهای مختلف وسایر داراییها با ذکراسامی وتعداد آنها در هر زمان (شامل انبار مواد اولیه –در جریان ساخت –ساخته شده و...)

11- دارا بودن ظرفیت کافی در انبارهای مختلف برای پذیرش انواع متنوع موجودی ها همراه با کدینگ مشخصات فنی- محل نگهداری وشماره فنی

12- ارائه گزارش ازموجودی شرکت شامل سرفصلهای معین وتفضیلی اموال- دارائی – ماشین آلات – تجهیزات وسایراقلام به ریز با ذکرکد اموال

13- قابلیت انتقال حسابهای انبارهای مختلف به یگدیگرپس از صدور حواله انبار توسط حسابداری وارائه گزارش گردش ورود و خروج

14- مشخص بودن قیمت تمام شده کالا در هر مرحله از خرید- در جریان ساخت و کالای ساخته شده درانبارهای مختلف به تفکیک وکل در هرزمان که تقاضا گردد

15- سرشکن شدن هزینه سربار بر اساس تعداد تولید هر محصول با توجه به تعاریف بعمل آمده

16- امکان ارائه نمودارهای سه بعدی از انواع هزینه های عملیاتی /سود وزیان /حساب اشخاص وبانک

17- کنترل موجودی انواع بانکها- دریافت وپرداخت نقدی وچک – گردش حساب وتیک کردن کلیه حسابها- نمایش موجودی نقد وغیر نقد در هر لحظه

18- آگاه کردن نسبت به موعد سررسید چکها/اسناد پرداختی/اسناد دریافتی برگشت زدن ویابحساب خواباندن چک

19- امکان اصلاح کلیه سندها ونمایش دفتر اصلاحات انجام شده

20- یافتن مغایرت در دفتر روزنامه /کل /معین

21- دارای سیستم انبارگردانی وگزارشات انبار/مغایرت گیری

22- انتقال اطلاعات به سال جدید با یک کلید

23- امکان استفاده از حسابداری یا انبارداری بصورت جداگانه ویا متصل

24- سیستم لیست حقوق ودستمزد- ارائه فیش حقوق- محاسبه اتوماتیک حقوق واضافه کاری – لیست بیمه و دارایی

25- داشتن برنامه کاردکس انبار برای هر نوع کالا وقطعه باذکر تعداد- قیمت تمام شده وقیمتهای مختلف فروش

26- قابلیت روئیت سند جابجایی و مشاهده عملکرد هریک از کاربران به تفکیک

 

 ج )ا نبار

1-کنترل هوشمند انبار

2-صدور رسید انبار-برگه خروجی (با ذکرشماره حواله وسایر اطلاعات بر روی آن)

3- کاردکس انبار کالا وقطعات یدکی بصورت شماره سریال – نام فنی(تا 15 رقم اعدادی)کد محل نگهداری (تا6رقم)

 

 د)- سایر موارد

ایجاد کاربر و ثبت محدودیت دسترسی به عناوین برنامه از طریق مدیر شبکه و صدها قابلیت فراوان دیگر

 

 

نظرات کاربران درباره نرم افزار حسابداری و انبار داری پاتریس

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.

اولین نفری باشید که در مورد نرم افزار حسابداری و انبار داری پاتریس نظر می دهد.

ارسال نظر درباره نرم افزار حسابداری و انبار داری پاتریس

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
captcha
Clicky
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید